Doctors (MN)

Ким Санг Дон

Мэдрэлийн мэс заслын тасаг

Албан тушаал: Профессор, Олон улсын эрүүл мэндийн төвийн захирал

Мэргэшсэн чиглэл
Нурууны өвчин, нурууны гэмтэл

Боловсрол
1988-1994 он Кореа их сургуулийн Анагаах ухааны коллежийн бакалавр.
1999-2001 он Кореа их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид магистр.
2001-2004 он Кореа их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид мэдрэлийн мэс заслын чиглэлээр доктор.
2016 - 2018 онд Католик их сургуульд Захиргааны удирдлагын магистр.

Ажлын туршлага
Католик их сургуулийн Анагаах ухааны коллеж, мэдрэлийн мэс заслын Кафердра, дэд профессор
2012 - 2015 он Гэгээн Мэригийн эмнэлэг-Бүчон, Ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх эрүүл мэндийн ахлах мэргэжилтэн орлогч.
2004 - 2005 онд Сүн эмнэлэг, Клиникийн багш
2003 - 2004 онд Айчи их сургуулийн эмнэлэг (Япон), эмч (мэргэшсэн: нугасны өвчний эмчилгээ)
2002 - 2003 онд Анам Кореа их сургуулийн эмнэлэг, их эмч
1998 - 2002 он Кореа их сургуулийн эмнэлэгт резидентийн сургалт
1994 - 1995 он Кореа их сургуулийн эмнэлэгт дадлага хийсэн.
Catholic University Bucheon