Doctors (MN)

Ли Сан Кун

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг
Мэдрэлийн тэнхим
Профессор нь эпилепси, таталт, ухаан алдах гэх мэтийг эмчилдэг.

Боловсрол, ажлын туршлага

1992-1994 онд Солонгосын их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид эмгэг анатомийн чиглэлээр доктор
1990 - 1992 онд Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид мэдрэлийн чиглэлээр магистр
1981 - 1987 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр
1987-1991, 1994 оноос одоог хүртэл Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт ажилласан.
1991-1994 онд Дун их сургуулийн эмнэлэгт ажилласан
Seoul National University Hospital