Doctors (MN)

Шин Жэ Ён

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг
Мэдрэлийн тэнхим
Мэргшсэн чиглэл
Профессор захын мэдрэлийн өвчин, Беллийн саажилт, гар, хөлний мэдээ алдалт, мэдрэлийн өвчин, миастения гравис, булчин, мэдрэлийн бусад өвчин.

Боловсрол, ажлын туршлага

2014 - 2016 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид докторантурт
2009 - 2014 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид магистр
2001 - 2005 онд Сөүлийн их сургуулийн Анагаах ухааны коллежид бакалавр
1999 - 2001 онд Сөүлийн их сургуулийн Байгалийн ухааны коллежид, анагаах ухааны бэлтгэл курст суралцсан.
2015. 9. – одоо Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Мэдрэл судлалын тэнхим, дэд профессор
2015. 3. - 2015. 8. Мэдрэл, сэтгэл судлалын үндэсний төв, Булчингийн өвчин судлалын лаборатори (Япон), судлаач
2013. 5. - 2015. 2. Сөүлийн үндэсний их сургуулийн эмнэлэг, мэдрэлийн тасаг, эмч
2010. 4. - 2013. 4. Чунбук дүүргийн ахмадын эмнэлэг, мэдрэлийн тасаг, эмч
2006. 3. - 2010. 2. Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Мэдрэлийн эмнэлгийн резидентурын сургалт
2005. 3. - 2006. 2. Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт дадлагын сургалт
Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт 2005.03-2010.02, 2013.05.2015.02, 2015.09-ны хооронд ажиллаж байна.
Seoul National University Hospital