Doctors (MN)

Нам Ин Чул

Албан тушаал: Профессор

Мэргэшсэн чиглэл
Амьсгалын дээд замын өвчин, ларингит, толгой ба хүзүүний хоргүй ба хорт хавдар, бамбай булчирхайн өвчин, толгой хүзүүний робот мэс засал

Ажлын туршлага
2002 - 2003 он Кангнам дахь Гэгээн Мэригийн эмнэлгийн дадлагажигч
2003 - 2007 он Католик шашны төв эмнэлгийн чих хамар хоолойн тасгийн клиникийн багш.
2007.03 сар Мэргэжлийн гэрчилгээ
2010 - 2011 он Ижонбу дахь Католик их сургуулийн Гэгээн Мэригийн эмнэлгийн толгой хүзүүний мэс заслын тасгийн клиникийн багш.
2011 - 2012 он Католик Их Сургуулийн Сөүлийн Гэгээн Мэри эмнэлгийн толгой, хүзүүний мэс заслын клиникийн багш.
2012 оноос одоог хүртэл Католик их сургуулийн Инчоны Гэгээн Мэригийн эмнэлэг, Чих хамар хоолойн тэнхимийн профессор
Catholic University Incheon