Doctors (MN)

Ким Санг Янг

Хүүхдийн эмгэг судлалын тэнхим

Албан тушаал: Профессор, амбулаторийн тасгийн эрхлэгч

Мэргэшсэн чиглэл
Хүүхдийн хоол боловсруулах замын өвчин (энтерит, үрэвсэлт өсөлтийн өвчин (Кроны өвчин, шархлаат колит), гепатит, хүүхдийн дурангийн шинжилгээ.

Ажлын туршлага
-Католик их сургуулийн Гэгээн Мэригийн эмнэлгийн эмч
-Католик их сургуулийн Гэгээн Мэри эмнэлгийн Хүүхдийн эмчилгээний тасгийн эмч
-Ганнам Католик Их Сургуулийн Гэгээн Мэригийн эмнэлгийн хүүхдийн харшил, уушгины эмч
-Дэжон хотын Католик их сургуулийн Гэгээн Мэригийн эмнэлгийн хүүхдийн эмч, хүүхдийн гастроэнтерологийн тэнхимийн профессор
Одоо- Инчон дахь Гэгээн Мэригийн Католик Их Сургуулийн хүүхдийн эмнэлгийн тэнхимийн профессор
Catholic University Incheon