Doctors (MN)

Юн Ван Сү

Мэдрэлийн мэс заслын тасаг

Албан тушаал: Профессор

Мэргэшсэн чиглэл
Тархины хавдар (насанд хүрэгчид, хүүхдүүд), хими эмчилгээ, тархины дурангийн мэс засал

Ажлын туршлага
2000.03 - 2001.02 сар Ижонбу дахь Гэгээн Мэригийн эмнэлгийн дадлагажигч
2001.03 - 2005.02 сар Католик Их Сургуулийн Сөүл Гэгээн Мэригийн эмнэлгийн резидент.
2008.05 - 2010.02 сар Католик их сургуулийн Сөүлийн Гэгээн Мэригийн эмнэлгийн мэдрэлийн мэс заслын тасгийн эмч.
Одоо: Инчон дахь Католик их сургуулийн Гэгээн Мэригийн эмнэлгийн мэдрэлийн мэс заслын тэнхимийн профессор
Catholic University Incheon