Doctors (MN)

Ким Жи Хун

Проктологийн тэнхим

Албан тушаал: Профессор, Мэс заслын эрчимт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч

Мэргэшсэн чиглэл
Бүдүүн гэдэсний мэс засал ( бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, шулуун гэдэсний хорт хавдар), дурангийн мэс засал ( бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, ивэрхий)

Ажлын туршлага
2004.02 - Католик их сургуулийн Анагаах ухааны факультетийн бакалавр.
2015.08- Католик их сургуулийн Анагаах ухааны факультетэд магистр.
1998.11.17- Дурангийн мухар олгойн хагалгаа (Инчонд анх удаа)
2002.07.15 - Баруун бүдүүн гэдэсний дурангийн тайралт
2001.11.09 - Гуурсан хоолойн ивэрхийг дурангийн аргаар засах
2002.11.06 - Дурангийн ивэрхийг хаах (Солонгост анх удаа)
2004.05.11 - Дурангийн бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын мэс засал (Инчонд анх удаа)
2004.11.11 - Дурангийн шулуун гэдсээр мэс засал
2008.03.27 - Нэг зүсэлттэй дурангийн мухар олгойн хагалгаа (Кёнгин мужид анх удаа)
2008.11.19 - Нэг зүсэлт (арьсан доорх хэвлийн урд хэсэг), дурангийн ивэрхийг засах (Солонгос улсад анх удаа)
2009.03.11 - Бүдүүн гэдэсний сувгийг нэг зүсэлтээр дурангийн тайрах
2010.09.06 - Нэг зүсэлтээр ивэрхийг дурангийн аргаар засах (хэвлийн доорхи)
2011.03.16 - Робот бүдүүн гэдэсний мэс засал (Инчонд анх удаа)
2011.07.19 - Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын дурангийн мэс засал хийсэн.
Catholic University Incheon