Doctors (MN)
Catholic University Incheon

И Санг Вүк

Албан тушаал: Дэд профессор, тэнхимийн эрхлэгч, хамтарсан төвийн дарга

Мэргэшсэн чиглэл
Мөрний үе мөч, гар гэмтэл

Ажлын туршлага
Одоо- Инчон Католик Их Сургуулийн Гэгээн Мэри эмнэлгийн ортопедийн тэнхимийн эрхлэгч, профессор.